Asociacijos EEPA nariams baudos dėl nesutvarkytų atliekų negresia

Praėjusią savaitę Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegijos sprendimu buvo palikti galioti Vilniaus regioninio aplinkos apsaugos departamento (Vilniaus RAAD) privalomieji nurodymai Elektronikos platintojų asociacijai (EEPA) sutvarkyti papildomus elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) kiekius už 2011 m. Asociacijos nariams dėl šio teismo sprendimo jokių neigiamų pasekmių ar finansinės atsakomybės negresia, ką patvirtino ir VRAAD Vilniaus agentūros vadovas.

“Terminai, per kuriuos EEPA privalėjo sutvarkyti trūkstamas atliekas už 2011 metus pagal privalomuosius nurodymus yra pasibaigę prieš beveik trejus metus. Be to, nėra aiškūs konkretūs tvarkytinų atliekų kiekiai, pasikeitęs ir teisinis reglamentavimas, dėl ko bus privalomi skelbti pirkimai. Tačiau asociacija imsis visų priemonių įgyvendinti Vilniaus RAAD privalomuosius nurodymus ir sutvarkyti už 2011 metus nesutvarkytus atliekų kiekius, konsultuosis su VRAAD, kad šios pareigos būtų įgyvendintos tinkamai ir laikantis teisės aktų reikalavimų”, – LVAT sprendimą komentuoja EEPA vadovas Linas Ivanauskas.

Asociacija EEPA vienija apie 400 narių, tarp kurių didžiausi Lietuvos prekybos tinklai ir tarptautinės kompanijos. “Mano kaip vadovo tikslas yra siekti konstruktyvios veiklos įgyvendinant pagrindinę asociacijos misiją savo nariams organizuoti atliekų surinkimą taip, kaip tai numato teisės aktai. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas sprendžiant atliekų sektoriaus klausimus yra būtinas ir, tikiu, kad būtent konstruktyvų dialogą mums pavyks pasiekti tiek su kontroliuojančiomis institucijomis, tiek su partneriais”, – sako L. Ivanauskas.