Asociacija „EEPA“ yra viena iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos licencijuotų elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizatorių, turinčių teisę vykdyti elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo prievoles t. y.: kurti atliekų surinkimo sistemas, vykdyti visuomenės švietimo programas, sudarinėti sutartis su šalies savivaldybėmis ir pan. Čia Jūs galite pamatyti  visas licencijuotas gamintojų ir importuotojų organizacijas:

http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=13749887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c

Asociacija „EEPA“ 2006 ir 2008 metais yra gavusi Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo licencijas bei Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo licenciją 2009 metais.