Technologijos – kare prieš COVID-19: nepamirškime žmogaus teisių

Skaitmeninės technologijos ir duomenys, pasitelkus šiuolaikines elektronikos priemones, atlieka svarbų vaidmenį, kovojant su COVID-19 krize. Įvertinus šių technologijų galią, ne sykį buvo svarstoma, ar nepraverstų šiame iššūkių etape bent jau laikinai apriboti kai kurias žmonių teises. Pastarajai tendencijai įvertinti nemažai dėmesio skyrė žmogaus teises ginančios institucijos Europoje ir pasaulyje.

Buvo prisiminti ir gerokai prieš pandemiją priimti tarptautiniai dokumentai – Konvencija Nr. 108 ir atnaujinta Konvencija Nr. 108+. Jos nustato aukštus asmens duomenų apsaugos standartus, suderinamus su kitais pagrindiniais žmogaus teisių principais ir viešaisiais interesais.

Pasak Konvencijos Nr. 108 komiteto pirmininkės Alessandros Pierruci, „labai svarbu atsispirti pagundai nekritiškai sustabdyti pagrindinių teisių apsaugą, neužtikrinant kruopštaus priemonių, kurių reikia imtis, proporcingumo ir efektyvumo įvertinimo“, o taip pat „būtina užtikrinti pagarbą teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms ir demokratijai“.

2020 m. balandžio 8 d. Europos Komisija priėmė rekomendaciją dėl bendro Sąjungos priemonių rinkinio technologijoms ir duomenims, visų pirma mobiliosioms programėlėms ir anoniminiams judumo duomenims, naudoti, kovojant su COVID- 19 krize ir siekiant ją įveikti, o vėliau buvo priimtas komunikatas „Duomenų apsaugos gairės dėl kovai su COVID-19 pandemija naudojamų programėlių“.

Asmens duomenų apsaugos ir koronaviruso COVID-19 sąsajoms dėmesį skyrė ir mūsų šalies Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Visų šių dokumentų tikslas – kad kovoje su pasaulį puolančiu nematomu priešu, naudodami elektronikos ir IT galimybes, nepamirštume svarbiausių demokratijos laimėjimų, pirmiausia – žmogaus teisių.