Seminaras Alytuje: atliekų tvarkymas sodų bendrijose

Rugsėjo 30 d. Alytuje vyks antrasis iš dešimties Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamų seminarų apie atliekų tvarkymą sodų bendrijose. Atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį skatinantis seminaras skirtas visuomenei, sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybių darbuotojams.

Renginys skirtas regiono sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybės darbuotojams, jo metu su licencijuotų organizacijų, komunalinių įmonių, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovais bus aptariami aktualūs klausimai apie pakuotės atliekų surinkimą ir perdirbimą, elektros ir elektroninės įrangos prevenciją ir šalinimą, nagrinėjamos komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose problemos ir kt.

Seminaro tikslas – skatinti atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį, žadinti visuomenės sąmoningumą raginant keisti vartojimo įpročius, neteršti ir nešiukšlinti, vengti atliekų ir tinkamai jas rūšiuoti.

Kaip pasakojo Alytaus rajono savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vilius Ašmenskas, sodininkų bendrijų gyventojai dažnai buityje susidarančių atliekų vis dar nerūšiuoja, biologiškai skaidžių atliekų nekompostuoja, o senus baldus, padangas ir elektros ar elektroninės įrangos prietaisus palieka prie bendrųjų komunalinių atliekų konteinerių. „Iki 2020 m. ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) turi būti perdirbtos ar panaudotos kitaip. Jos į sąvartyną pakliūti neturi, todėl sodo bendrijų gyventojai, kaip ir visi kiti, privalo rūšiuoti ir kompostuoti. Žaliąsias atliekas, t. y. medžių šakas, lapus, gėles, nupjautą žolę, vežti į sąvartynus draudžiama, todėl jų dėti su mišriomis atliekomis negalima – reikia kompostuoti. Taip gyventojai pasigamins vertingos daržui trąšos – komposto, kuris sodų savininkams tikrai pravers.”
Reikėtų neužmiršti, kad senus baldus sodo bendrijų gyventojai privalo pristatyti į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles, nenaudojamas padangas – palikti autoservise montuojant naujas arba irgi vežti į stambiagabaričių atliekų aikštelę, o nenaudojamus televizorius ir kt. buitinę techniką būtina atiduoti šių atliekų tvarkytojui. Dažnai pastarąsias atliekas paskambinus išsiveža patys elektros ir elektroninės įrangos perdirbėjai.
Kaip sodininkų bendrijų narius motyvuoti rūšiuoti atliekas bei neteršti gamtos? Kaip žadinti visuomenės sąmoningumą? Kaip prie šių spręstinų problemų gali prisidėti vietos savivalda, komunalinių atliekų tvarkytojai, atliekų surinkėjai, licencijuotos organizacijos? Šio seminaro metu gvildenamos diskusijų temos skatins visus kartu kurti švarią aplinką, mažinti vartojimą ir rūšiuoti atliekas – juk perdirbus namuose išrūšiuotas atliekas nesunkiai pagaminami nauji gaminiai.

Seminaras vyks Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento konferencijų salėje (Kauno g. 69). Pradžia – 14 val. Kviečiame visus sodininkų bendrijų narius dalyvauti renginyje!

Projekto iniciatorius – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.
Partneriai: Alytaus rajono savivaldybė, Lietuvos sodininkų draugija, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras”, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Pakuočių tvarkymo organizacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Elektronikos platintojų asociacija „EEPA”.

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR PAKUOTĖS BEI JŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS SODŲ BENDRIJOSE

PROGRAMA
2014 m. rugsėjo 30 d. (antradienis) 14.00 val.
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento konferencijų salė
(Kauno g. 69)

13.30–14.00 Seminaro dalyvių registracija
                    SEMINARO ATIDARYMAS
14.00–14.20 Sveikinimo žodis
                    Pranešėjas: Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurimas Truncė
14.20–14.40 Pakuočių atliekų surinkimo ir paruošimo perdirbti bei kitaip panaudoti principai. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų prevencija
                    Pranešėja: VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija” marketingo ir komunikacijos Plėtros vadovė Bena Razbadauskienė
14.40–14.50 Auditorijos klausimai pranešėjai
14.50–15.10 Elektros ir elektroninės įrangos šalinimas sodininkų bendrijose
                   Pranešėjas: Elektronikos platintojų asociacijos „EEPA” projektų vadovas Karolis Stirbys
15.10–15.30 Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – dalyviai, teisės, pareigos ir atsakomybė
                    Pranešėja: Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos prezidentė Raminta Radavičienė
15.30–16.00 Kavos pertrauka
16.00–16.20 Komunalinių atliekų tvarkymas Alytaus regione
                    Pranešėjai: UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” direktorius Algirdas Reipas, ekologė Erika Mockevičienė
16.20–16.30 Auditorijos klausimai pranešėjui
16.30–16.50 Sodininkų bendrijų narių skatinimas atsakingai vartoti ir rūšiuoti sodo teritorijose susidariusias atliekas
                    Pranešėjos: Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus m. agentūros specialistės
16.50–17.00 Auditorijos klausimai pranešėjoms
17.00–17.20 Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas: sodininkų bendrijų pozicija
                   Pranešėjas: Alytaus susivienijimo „Sodai” pirmininkas Fabijonas Delinda

17.20–17.30 Auditorijos klausimai pranešėjui
17.10–17.20 LR Sodininkų bendrijų įstatymo ir kt. įstatymų atliekų tvarkymo klausimais sodininkų bendrijose komentaras
                    Pranešėjas: Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius
17.20–17.30 Auditorijos klausimai pranešėjui
17.30–18.00 LR aplinkos ministerijos padėkos raštų įteikimas sodininkų bendrijų atstovams
                    SEMINARO UŽDARYMAS