Pokyčiai Asociacijos EPA vadovybėje

Maloniai pranešame Jums, jog nuo 2013 m. gegužės 02 dienos p. Giedrius Mikulskas atsistatydino iš Asociacijos EEPA direktoriaus pareigų ir (Asociacijos valdybos pageidavimu) laikinai dirbs jos konsultantu.
Asociacijos steigėjų, valdybos ir narių vardu dėkojame p. Giedriui Mikulskui už atliekų tvarkymo organizavimo srityje nuveiktus darbus.

Asociacijos EEPA direktoriumi nuo 2013 m. gegužės 02 dienos paskirtas p. Mantas Varaška.

Naujasis Asociacijos vadovas yra diplomuotas teisininkas, socialinių mokslų daktaras. Didžiausią savo profesinės veiklos patirtį sukaupė dirbdamas pagrindinėse valstybės institucijose, eidamas Teisingumo, Krašto apsaugos ministrų patarėjo, LR Seimo nario pareigas 2008-2012 m. kadencijos Seime. Nuo 2003 m. Mantas Varaška dėsto įvairias teisines disciplinas Mykolo Romerio universitete.
Manto Varaškos ir Giedriaus Mikulsko kontaktiniai duomenys:

Mantas Varaška
Asociacijos EEPA direktorius
Mob. tel. 8699 78274
E-mail: [email protected]

Giedrius Mikulskas
Asociacijos EEPA konsultantas
Mob. tel. 8 685 24441
E-mail: [email protected]

Asociacijos EEPA valdyba