Elektronikos atliekos perduotos tvarkytojams – kas toliau?

Kviesdama gyventojus atsakingai rūšiuoti, teisingai išmesti elektronikos atliekas, Elektronikos platintojų asociacija (EPA) primena, kaip svarbu, kad šios atliekos būtų perduotos įgaliotiems tvarkytojams. Vienas tokių tvarkytojų ir EPA partnerių yra didžiausia šalyje pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovė UAB „Žalvaris“. Tai – viena iš trijų elektronikos atliekas perdirbančių įmonių Lietuvoje. Šios bendrovės pardavimų direktorė Kristina Kavaliauskienė papasakojo, kaip tvarkomos ir perdirbamos elektronikos atliekos.

Per metus – daugiau kaip 0,76 tonos elektronikos atliekų

Bendrovės „Žalvaris“ duomenimis, 2019 metais įmonė sutvarkė kiek daugiau kaip 760 tūkst.  kilogramų elektronikos atliekų. Didžiausią jų dalį – daugiau kaip 253 tūkst. kilogramų – sudarė didelių gabaritų elektronikos įranga (bent vienas iš išorinių matmenų  didesnis nei 50 cm). Antroje vietoje pagal priimtą tvarkyti elektronikos kiekį – apie 163 tūkst. kilogramų – sudarė smulki IT ir telekomunikacijų įranga ir daugiau kaip 110 tūkst. kilogramų – kita smulki įranga (nė vienas iš išorinių matmenų neviršija 50 cm). Pažymėtina, kad net 73,5 tūkst. kilogramų visos sutvarkytos elektronikos pernai sudarė pilnos komplektacijos šaldytuvai.

Pagrindiniai elektronikos atliekų srautai atkeliauja iš pramonės įmonių, prekybos centrų, viešųjų ir valstybinių įstaigų. Į „Žalvarį“ patekusios elektronikos atliekos rūšiuojamos į 6 kategorijas, dalis jų perdirbama įmonėje, o kita dalis perdirbimui perduodama partneriams. Įmonėje šios atliekos perdirbamos įvertinant jų pavojingumą bei taikant nustatytą šių atliekų laikymo bei perdirbimo tvarką.

Pasak „Žalvario“ pardavimų direktorės K. Kavaliauskienės, surinktos elektronikos atliekos gali būti laikomos ir apdorojamos tik tam skirtose vietose, kuriose yra įrengta speciali kieta drėgmei nepralaidi danga, kad šiose atliekose esantys skysčiai,  jų tvarkymui naudojamos valymo ir bei kitos specialios priemonės neprasiskverbtų į gruntą.

Didžioji dalis atliekų tinka antriniam panaudojimui

Pasak specialistės, surinktos elektronikos atliekos yra išrūšiuojamos pagal kategorijas ir pavojingumą ir „Žalvaryje“ yra tvarkomos, t. y., atskiriamos, karpomos, smulkinamos, uždaroje patalpoje.

Iš elektronikos atliekų pirmiausia specialiu siurbliu išsiurbiami skysčiai, atskiriami polichlorintų bifenilų ir terfenilų turintys kondensatoriai, gyvsidabrio turinčios dalys, baterijos, mobiliųjų telefonų ir kitų skaitmeninių prietaisų spausdintos montažinės plokštės, jei jų plotas didesnis nei 10 kv. cm, spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir kitos panašios įrangos skystų ar tirštų dažų kasetės, plastmasės, kuriose yra bromintų liepsnos lėtiklių, asbesto atliekos ir asbesto turintys komponentai, elektroniniai vamzdeliai, dujošvytės lempos ir kt.

Elektronikos prietaisų ir įrenginių perdirbimo metu išskiriamas juodasis metalas, spalvotieji metalai, plastikai, sudedamosios dalys, stiklas, kitos medžiagos.

„Didžioji dalis elektronikos atliekų apdorojimo metu gautų produktų nukreipiami antriniam panaudojimui, naujo produkto sukūrimui. Kitos išardytos elektronikos dalys, kurios yra netinkamos perdirbti, panaudojamos energijai išgauti ir tik maža dalis perdirbimui netinkamų medžiagų yra sudeginama pavojingąsias atliekas tvarkančioje įmonėje „Toksika“, – sako bendrovės „Žalvaris“ pardavimų direktorė.