Dėl Povilo Pundžio viešai platinamų šmeižikiškų teiginių

Asociacija „EEPA“ atkreipia dėmesį, jog šiomis dienomis nežinomo judėjimo atstovu save pristatantis Povilas Pundys viešai platina šmeižikiškus teiginius apie asociacijos veiklą organizuojant elektronikos atliekų tvarkymą.

Su tikrove nieko bendra neturi šio asmens teiginiai, neva asociacija 2011-2015 metais savo nariams ir valstybei padariusi milijonus eurų siekiančią žalą. Atvirkščiai, per šį laikotarpį EEPA, atstovaudama savo narius, Lietuvos rinkoje surinko ir sutvarkė dešimtis tūkstančių tonų įvairių kategorijų elektronikos atliekų.

Pilietis Povilas Pundžius klaidina visuomenę ir manipuliuoja faktais. Priešingai, nei teigia šis asmuo, asociacija „EEPA“ aktyviai ieško galimybių įgyvendinti visus ES Elektros ir elektronikos prietaisų direktyvoje bei LR Vyriausybės numatytus uždavinius. Tai, jog kai kurių kategorijų elektronikos atliekų Lietuvoje iš tiesų nebėra – įrodo visų didžiausių šalyje dirbančių atliekų surinkėjų ir tvarkytojų pateikti duomenys. Pažymėtina, jog vien 2016 metais EEPA vykdė tris konkursus ir vieną apklausą papildomiems elektronikos atliekų kiekiams sutvarkyti, tačiau nesulaukė nei vieno pasiūlymo. Tokioje situacijoje būtini konstruktyvūs Vyriausybės ir Seimo sprendimai, o ne visiškai neargumentuoti kaltinimai, kuriais šmeižiama elektronikos gamintojus ir importuotojus atstovaujanti organizacija.

Asociacija nesiima vertinti Povilo Pundžiaus kvalifikacijos ir kompetencijos, tačiau jo skleidžiamos insinuacijos, neva vieši renginiai, forumai yra žalingi tobulinant Lietuvos atliekų tvarkymo sistemą, kelia tik retorinį klausimą dėl tokio asmens sugebėjimo dalyvauti demokratinės visuomenės sprendimų priėmimo procesuose.

408278 10151388611489705 1042507255 n1