Licencijos

Asociacija „EEPA” yra viena iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos licencijuotų elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizatorių, turinčių teisę vykdyti elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo prievoles t. y.: kurti atliekų surinkimo sistemas, vykdyti visuomenės švietimo programas, sudarinėti sutartis su šalies savivaldybėmis ir pan.

Asociacija „EEPA” 2006 ir 2008 metais yra gavusi Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo licencijas bei Apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo licenciją 2009 metais.