„Daugiau švaros – daugiau žiedų!“

  • Vienas svarbiausių projekto „Daugiau švaros – daugiau žiedų!“ tikslų – suteikti sodininkų bendrijų nariams galimybę saugiai ir atsakingai perduoti elektronikos atliekas į įgaliotų tvarkytojų rankas. Vykdant projektą skleidžiama žinia, kaip tai padaryti nemokamai, išnaudojant jau esamą infrastruktūrą bei EPA paslaugas.
  • Projekto akcija vykdoma 2023 m. gegužės mėnesį ir yra skirta Vilniaus rajono sodininkų bendrijoms.
  • Norinčias dalyvauti akcijoje sodininkų bendrijas registruoja jų pirmininkai, jie pasirenka vieną iš gegužės pirmadienių. Apie tai pranešama e. paštu [email protected] arba skambinama tel. +370 678 58584 EPA projektų vadovei Laurai Jurevičienei iki 2023 m. balandžio 21 Registruojantis nurodomas sodininkų bendrijos pavadinimas, adresas, pasirinkta data, bendrijai atstovaujamo asmens tel. nr., e. pašto adresas.
  • Pasirinktos akcijos dienos išvakarėse stambiagabaritės elektronikos atliekos išnešamos į kiemą ar prie kiemo vartelių. Kartu su jomis galima palikti smulkiosios elektronikos, baterijų ir dujošvyčių lempų atliekas. Jei akcijos dieną sodininkų bendrijos nariai bus namuose, bet negali išnešti stambiagabaričių atliekų, jiems padeda EPA projekto komanda.
  • Akcijos metu nemokamai surinktos elektronikos atliekos perduodamos įgaliotiems tvarkytojams ir saugiai sutvarkomos. Iš tinkamų perdirbti atliekų išgaunamos vertingos medžiagos, kurios vėliau panaudojamos naujiems produktams gaminti. Tokiu būdu aplinka ir žmonės apsaugomi nuo neigiamo teršalų poveikio, tausojami iškastiniai ištekliai, stabdoma klimato kaita.
  • Dalyvauti akcijoje negalintieji kviečiami kreiptis į EPA asociaciją dėl nemokamo stambiagabaritės elektronikos atliekų išvežimo bendra tvarka: e. paštu [email protected] arba tel. +370 695 55111

KVIETIMAS

PLAKATAS