Pranešimas – kvietimas į visuotinį narių susirinkimą

PRANEŠIMAS – KVIETIMAS

Gerbiamas Asociacijos Nary,

Pagal Asociacijos įstatų 54, 55 ir 58 p., maloniai pranešame Jums, jog 2014-03-07 d. (penktadienį) Crowne Plaza, Vilnius, Saphire A salėje, M. K. Čiurlionio g. 84, LT03100 įvyks Asociacijos narių visuotinis kasmetinis susirinkimas.

Elektronikos platintojų asociacijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo dalyvių registracija, kvorumo patvirtinimas: 9.30 – 10.00.
2. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas 10.00 – 10.15.
3. Asociacijos 2013m. veiklos rezultatų ir 2014 m. gairių apžvalga 10.15 – 10.40.
4. Asociacijos 2013 m. veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės, audito rezultatų tvirtinimas 10.40 – 11.00.
5. Asociacijos 2014m. veiklos biudžeto, atliekų tvarkymo, narių atlyginimo įkainių nustatymas 11.00 – 11.40.
6. Asociacijos įstatų pakeitimų tvirtinimas 11.40 – 12.00.
7. Asociacijos Valdybos nario atsistatydinimo pareiškimo tenkinimas ir kito Valdybos nario išrinkimas 12.00 – 12.20.
8. Asociacijos 2014 m. finansų ir veiklos auditus atliksiančios įmonės patvirtinimas 12.00 – 12.30.
9. Kiti klausimai 12.30 – 13.00.
10. Pietūs 13.00 – 13.30.

Apie savo dalyvavimą ir deleguojamą atstovą (vardas, pavardė, profesinės pareigos, el.paštas, tel. nr.) praneškite kontaktu [email protected].