GPAIS pildymas

GPAIS sistema: kaip teisingai pateikti duomenis?

Apie vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS) daugelis verslų išgirdo seniau nei prieš septynerius metus. Su ja susidraugauti ne vienas predėjo bandyti maždaug prieš šešerius, o kartu su GPAIS tobulėjimu ištobulino įgūdžius. Tokiems verslams nebekyla klausimų, kaip pildyti GPAIS, kas turi registruotis ir kas privalo šioje sistemoje registruotis. Vis dėlto pradėjus verslą neretam neaišku, kam ši sistema reikalinga, kuo ji naudinga, kokių dokumentų reikia norint pateikti duomenis, kokia atsakomybė gresia nepatiekus duomenų šioje sistemoje.

Klausimų, susijusių su GPAIS, netrūksta, o šios sistemos administratoriai yra suinteresuoti, kad sistema funkcionuotų sklandžiai ir visiems būtų aišku, kaip pateikti duomenis. Tai svarbu ne tik kiekvienam verslui atskirai, bet ir valstybei, kuri atsakinga už Valstybinio atliekų tvarkymo plano numatytų tikslų vykdymą.

Nepaisant to, kad Elektronikos platintojų asociacija (EPA) nėra įpareigota rūpintis teisingu duomenų pateikimu GPAIS, tačiau aišku ir tai, kad sistema padeda užtikrinti koordinuotus elektronikos atliekų tvarkymo sektoriaus grandžių veiksmus. Kiekvienas EPA narys dalyvauja elektronikos atliekų tvarkymo grandinėje, todėl asociacijai rūpi, su kokiais sunkumais jos nariai susiduria pateikdami GPAIS elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) apskaitos duomenis.

Svarbu pažymėti, kad EEĮ importas ir tiekimas į Lietuvos vidaus rinką gali būti pradėtas tik užsiregistravus šią veiklą Gamintojų ir importuotojų sąvade. Tai reikėtų atlikti ne vėliau kaip 1 darbo dieną prieš pirmą veiklos atvejį, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekiant atitinkamus gaminius ar juos išvežant. Na, o metodinių instrukcijų, kaip pateikti duomenis, galima rasti internete, įskaitant ir tas, kurias pateikia GPAIS administratoriai. EPA savo ruožtu yra pateikusi metodinę medžiagą (https://www.epa.lt/wp-content/uploads/2022/09/METODIN%C4%96-MED%C5%BDIAGA.pdf), o ją papildo naujausiai įdiegti GPAIS funkcionalumai ir supaprastinimai.