Apie EPA

Elektronikos platintojų asociacija „EEPA" vienija didžiausius elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių gamintojus ir importuotojus. Pagrindinis organizacijos tikslas - vykdyti ES ir LR teisės aktuose numatytas savo narių atliekų tvarkymo prievoles.
Asociaciją  2006m. įsteigė INFOBALT nariai. Ši ne pelno siekianti organizacija gamintojų ir importuotojų pavedimu organizuoja elektronikos prietaisų bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Šiandien EEPA vienija didžiausius šalies elektronikos ir kompiuterijos bei plataus vartojimo prekių distributorius, prekybos tinklus, gamintojus ir didmenininkus, kurie bendrai į šalies rinką išleidžia daugiau nei 1/3 šalyje parduodamų baterijų ir daugiau nei 2/3 šalyje parduodamos elektros ir elektroninės įrangos.


Asociacijos veikla:

  • nemokamai surenka elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, dujošvyčių lempų atliekas (toliau atliekos) visoje Lietuvoje;

  • organizuoja Asociacijos narių į rinką išleidžiamų atliekų tvarkymo sistemą;

  • atstovauja Asociacijos narių interesus valdžios institucijose, dalyvauja teisėkūroje;

  • registruoja Asociacijos narius Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

  • teikia atliekų tvarkymo ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

  • laiduoja, jog Asociacijos narių kasmetinių atliekų tvarkymo užduotys būtų įvykdytos;

  • nemokamai konsultuoja Asociacijos narius atliekų tvarkymo klausimais;

  • vykdo visuomenės informavimą ir švietimą apie atliekų rūšiavimą ir tvarkymą.